Jak se zachovat v případě nežádoucích účinků protinádorové terapie? 

Na Brněnských onkologických dnech 2019 jsme se zeptali na nežádoucí účinky onkologické léčby MUDr. Jiřího Navrátila, Ph.D. z Kliniky komplexní onkologické péče Masarykova onkologického ústavu v Brně. 

Video

Podcast

Přehrajte si zvukovou stopu videa:

Pokud se u Vás objeví po léčbě změny ve zdravotním stavu, nebojte se a konzultujte je se svým praktickým lékařem nebo ošetřujícím onkologem. Komplikace léčby, která je zachycená včas, je lépe řešitelná!     

Na Brněnských onkologických dnech 2019 jsme položili přednášejícím i další otázky.