ambroxol (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva proti nachlazení a kašli

Mechanismus účinku léku

  • Ambroxol zvyšuje sekreci hlenu v respiračním traktu a snižuje jeho viskozitu zásahem na žlázové úrovni. Stimuluje ciliární aktivitu, zvyšuje produkci a sekreci plicního surfaktantu a povrchově aktivní substance bronchiálních Clara buněk

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba dušnosti související s obtížným vykašlávání

Způsob užívání léku

  • Roztok zředěný vodou nebo jiným nápojem, šumivé tablety rozpuštěné ve vodě, pastilky k rozpuštění v ústech, sirup, kapky, sprej, šumivé tablety, tablety nebo tablety s prodlouženým uvolňováním užívané ústy dvakrát až třikrát denně
  • Užívá se při jídle nebo po jídle
  • Inhalace dvakrát denně
  • Účinnost ambroxolu je podpořena dostatečným přívodem tekutin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Ambroxol nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.