amitriptylin (účinná látka)

Lék ze skupiny antidepresiva

Mechanismus účinku léku

  • Snižuje zpětné vychytávání noradrenalinu a serotoninu ze synaptické štěrbiny a tím zvyšuje jejich biologickou dostupnost. Má též centrální anticholinergní a antihistaminové účinky.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba neuralgií, pomocný lék proti bolesti při neuropatiích (poruchách / poškozeních nervů)
  • Léčba nespavosti
  • Léčba depresí

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy
  • Během léčby amitriptylinem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snížit účinnost léku)
  • Během užívání tohoto přípravku platí zákaz požívání alkoholických nápojů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek může nepříznivě ovlivnit činnost vyžadující zvýšenou pozornost, koordinaci pohybů a rychlé rozhodování

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.