aprepitant, fosaprepitant (účinné látky)

Léky ze skupiny antiemetika

Mechanismus účinku léku

  • Oddálené zvracení souvisí s neurokininem 1 (NK1), aprepitant blokuje receptory NK1 a brání pozdnímu zvracení.
  • Fosaprepitant se po podání rychle metabolizuje na aprepitant

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Aprepitant: Tobolky užívané ústy jednou denně před chemoterapií a následující dva dny
  • Užívá se bez ohledu na jídlo.
  • Fosaprepitant: nitrožilní infúze 20 – 30 minut zahájená 30 minut před chemoterapií
  • Užívají se jako součást antiemetické kombinace
  • Během léčby se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Po užití přípravku se mohou objevit závratě a únava, přípravek tedy může mít mírný vliv na schopnost řídit, jezdit na kole nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.