bexaroten (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Přesný mechanismus účinku bexarotenu není znám. Váže se na receptory RXR a aktivuje je. Tyto receptory ovlivňují diferenciaci a proliferaci buněk a apoptózu

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně
  • Užívá se s jídlem
  • Tobolky nekousat
  • Pokud je souběžně užíván vitamin A, je nutné omezit jeho dávkování. Bexaroten může zvyšovat citlivost ke světlu, při užívání by se pacient neměl vystavovat slunci a navštěvovat solária.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při užívání byly zaznamenány závratě a obtíže s viděním, při těchto obtížích se nesmí řídit ani obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.