diferenciace

Diferenciace = rozlišení, termín je možno užít v několika souvislostech:

Diferenciace ("vyzrávání") kmenových buněk – proces, kterým prochází kmenová buňka při postupné přeměně ve funkční buňku.

Diferenciace nádoru – popisuje stupeň podobnosti nádorových buněk a nádorových struktur k výchozí tkáni (histopatologický stupeň)

Související pojmy