klasifikace BI-RADS a Tabár

BI-RADS je systém klasifikace mamografických skríningových nálezů (zkratka anglického Breast Imaging Reporting And Data System).

Stručné znění:

0 - nelze jednoznačně rozhodnout o výsledku
1 - bez známek zhoubného nádoru
2 - pouze benigní (nezhoubné) změny
3 - změny, které jsou velmi pravděpodobně benigní (nezhoubné)
4 - nelze vyloučit maligní (zhoubný) nádor
5 - známky maligního (zhoubného) nádoru

Klasifikace dle Tabára hodnotí strukturu a denzitu (hustotu) tkáně prsu (hodnoty I až V), nehodnotí přítomnost případných nádorových či jiných ložisek.

Více informací o klasifikaci BI-RADS a klasifikaci dle Tabára na webových stránkách projektu mamografického skríningu mammo.cz