skríning / screening

Skríning je metoda vyhledávání časných stádií (závažných) onemocnění nebo patologických stavů, které onemocnění přecházejí v době, kdy jedinec nemá žádné příznaky vyhledávaného onemocnění.

Pro zavedení skríningu jsou nutné některé předpoklady

 • relativně vysoká incidence onemocnění v dané populaci, která může být definována např. věkem, přítomností rizikových faktorů nemoci, apod.
 • možnost účinné léčby včas zjištěného onemocnění
 • existence účinné skríningové metody, která je:
  • relativně levná (vyšetřuje se velký počet osob)
  • relativně jednoduchá, pro zdravotníky a pacienta nenáročná a nezatěžující
  • je vysoce citlivá (= odhalí existující onemocnění)
  • je vysoce specifická (= nemá pozitivní výsledek, pokud vyšetřená osoba sledovanou chorobu nemá)

V současné době se provádí skríning karcinomů prsu, děložního čípku a tlustého střeva.

Více o skríningu uvedených nádorů v sekci Screening.