boost

Při ozařování je nutno ozářit nejen nádor (nebo oblast, ze které byl odstraněn), ale i nejbližší okolí nádoru, kde mohou být jednotlivé nádorové buňky. Dávka záření v okolí (lůžka) nádoru nemusí vždy být stejně velká jako dávka v samotném (lůžku) nádoru. Nejprve se proto ozařuje celý objem (nádor + okolí), po dosažení plánované dávky se zmenší ozařovací pole a dále se ozařuje jen vlastní nádorové ložisko – toto "doozáření" menšího objemu se označuje jako boost nebo dosycení.

Výjimečně se používá konkomitantní / simultánní boost, kdy se v posledních dnech ozařování ozáří nejprve nádor + okolí a ihned následuje ozáření pouze samotného nádoru