bromazepam (účinná látka)

Lék ze skupiny anxiolytika (léky odstraňující úzkost)

Mechanismus účinku léku

  • Bromazepam má vysokou afinitu k specifickým benzodiazepinovým receptorům v různých oblastech mozku. Usnadňuje inhibiční neurotransmiterové působení kyseliny gama-aminomáselné, které zprostředkovává jak pre-, tak i postsynaptickou inhibici v centrálním nervovém systému.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Krátkodobé léčbě závažných stavů úzkosti
  • Přípravek je indikován pouze v případech, kdy jsou symptomy závažné, omezující nebo způsobují pacientovi nesnesitelné utrpení.

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy dvakrát až třikrát denně
  • Užívá se před jídlem nebo při jídle, zapije se tekutinou.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Schopnost řídit a obsluhovat stroje může být negativně ovlivněna sedací (útlumem), amnézií (poruchou paměti), poruchou koncentrace a poruchou funkce svalů. V případě nedostatku spánku může být zvýšena pravděpodobnost zhoršení pozornosti

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.