chlorid strontnatý-(89Sr) (účinná látka)

Lék ze skupiny terapeutická radiofarmaka k paliativní léčbě bolesti (látky vychytávané v kostech)

Mechanismus účinku léku

  • Stroncium napodobuje chemickými vlastnostmi vápník a rychle se lokalizuje v proliferující kosti. Stroncium-89 je beta zářič s fyzikálním poločasem rozpadu 50,5 dní. Dosah beta-částic ve tkáni je 0,8 cm

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Jednorázová nitrožilní injekce, případné opakování nejdříve po 3 měsících
  • Dva týdny před podáním má být ukončeno podávání léků s vápníkem

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje nebyly popsány.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.