radioizotop

Prvek, respektive izotop prvku, který je nestabilní a samovolně se mění na jiný prvek (či jiný izotop téhož prvku) a při tom vysílá (emituje) záření (v praxi se používají izotopy vyzařující záření alfa, beta nebo gama, výjimečně jiné záření, pro PET vyšetření se užívá izotop vyzařující pozitrony). Radioizotopy se buď vyskytují přírodně (např. radium, které se ovšem již v lékařství neužívá) nebo se připravují uměle.