chlormetin (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny alkylační cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Bifunkční alkylační činidlo, alkyluje DNA, což vede k jejímu poškození, inhibuje rychle proliferující buňky

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Gel nanášený jednou denně v tenké vrstvě na postižená místa na kůži

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.