inhibice, inhibitory

Inhibice je snížení aktivity enzymu způsobené vazbou specifických látek – inhibitorů. V léčbě nádorů se využívá inhibice některých procesů látkami řazenými do kategorie cílená (biologická) léčba.

Inhibovány mohou být:

Buněčnou signalizaci mohou blokovat (včetně antiangiogenních léků):