inhibice, inhibitory

Inhibice je snížení nebo úplná blokáda aktivity enzymu způsobené vazbou specifických látek – inhibitorů.

V léčbě nádorů se využívá inhibice některých procesů látkami řazenými do kategorie cílená (biologická) léčba.

Inhibovány mohou být:

Buněčnou signalizaci mohou blokovat (včetně antiangiogenních léků):