CDK (cyklin-dependentní kinázy)

CDK jsou skupina několika podobných bílkovin, které mají významnou úlohu v regulaci buněčného cyklu a tedy dělení buňky. CDK je aktivována tím, že se na ni naváže molekula ze skupiny cyklinů (proto „cyklin-dependentní“). Pokud jsou CDK inhibovány, je zablokováno dělení buňky a buňka hyne.

V léčbě nádorů se používají léky se skupiny inhibitory proteinové kinázy - inhibitory CDK abemaciklib, palbociklib a ribociklib.