doxycyklin (účinná látka)

Lék ze skupiny antibakteriální léčiva pro systémovou aplikaci

Mechanismus účinku léku

  • Doxycyklin je širokospektré bakteriostatické antibiotikum tetracyklinové řady. Mechanismus účinku spočívá v tlumení syntézy proteinů na ribozomech a zároveň tetracyklin poškozuje složení a integritu cytoplazmatické membrány, čímž dochází úniku cytoplazmatických komponent z bakteriální buňky.
  • Nízká toxicita doxycyklinu je důsledkem výrazně vyšší afinity k ribozomům bakterií než k ribozomům savčích tkání

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba infekcí vyvolaných citlivými kmeny mikroorganizmů
  • Léčba kožních změn při léčbě inhibitory EGFR

Způsob užívání léku

  • Tablety nebo tobolky užívané ústy jednou až dvakrát denně
  • Užívá se po jídle nebo během jídla, zapíjí se dostatečným množstvím tekutiny.
  • Nemá se zapíjet mlékem (současné podávání mléka, mléčných výrobků a látek obsahujících dvoj- a trojmocné kovy v účinnost doxycyklinu o 10 až 30 % tvorbou neúčinných chelátů).

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při léčbě doxycyklinem byly v ojedinělých případech pozorovány poruchy vidění, které mohou omezovat schopnost řízení motorových vozidel a obsluhy strojů.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.