ejekční frakce levé komory (LVEF)

Levá srdeční komora se plní krví a při stahu srdce (při systole) je krev vypuzena (ejikována) do aorty. Srdce však není mechanicky dokonalá pumpa, část krve při stahu v komoře zůstává. Ejikovaný podíl krve se označuje jako ejekční frakce levé (srdeční) komory (anglicky left ventricular ejection fraction – LVEF), udává se v procentech obsahu levé komory. Běžně bývá kolem 65 %, za normu se považují hodnoty 50 % a vyšší.

LVEF se hodnotí při echokardiografii.