erytropoetin

Erytropoetin je běžně produkován v ledvinách a řídí tvorbu červených krvinek. Při anémii (úbytku červených krvinek) je možno v některých případech tvorbu červených krvinek podpořit uměle vyrobeným růstovým faktorem – epoetinem (EPO) nebo darbepoetinem. Taková léčba je někdy výhodnější než transfúze krve, protože její efekt bývá trvalejší.