epoetiny (účinné látky)

Léky ze skupiny antianemika (léčba chudokrevnosti)

Mechanismus účinku léku

  • Erytropoetin je přirozený glykoprotein, který reguluje tvorbu erytrocytů (červených krvinek). Epoetiny jsou rekombinantní erytropoetiny se stejnými účinky.
  • Molekula epoetinu se skládá z bílkoviny a na ni navázané cukerné složky. K dispozici jsou epoetiny s mírně odlišnou molekulou označované jako epoetin alfa, epoetin beta, epoetin theta a epoetin zeta, účinnost a použití se neliší.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba anémie u pacientů léčených chemoterapií

Způsob užívání léku

  • Nitrožilní nebo podkožní injekce týdně nebo třikrát týdně (dle laboratorních hodnot)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.