darbepoetin alfa (účinná látka)

Lék ze skupiny antianemika (léčba chudokrevnosti)

Mechanismus účinku léku

  • Erytropoetin je přirozený glykoprotein, který reguluje tvorbu erytrocytů (červených krvinek). Darbepoetin je rekombinantní erytropoetin se stejnými účinky. Molekula erytropoetinu se skládá z bílkoviny a na ni navázané cukerné složky. V darbepoetinu je navázáno více cukerných řetězců než v epoetinech, což vede k pomalejšímu odbourávání v organismu a tedy delší a vyšší účinnosti

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba symptomatické anémie u dospělých pacientů s maligním nádorovým onemocněním nemyeloidního původu, kteří dostávají chemoterapii

Způsob užívání léku

  • Podkožní nebo nitrožilní injekce jednou týdně nebo jednou za tři týdny

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Darbepoetin nemá žádný vliv nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit motorová vozidla nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.