fentanyl (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Fentanyl je opioidní analgetikum působící převážně na opioidní μ-receptor. Jeho hlavními terapeutickými účinky jsou analgezie a sedace

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba silné bolesti
  • Paliativní léčba nezvladatelné dušnosti

Způsob užívání léku

  • Náplast lepená na kůži ploché části trupu nebo paže, kůže musí být suchá, nepodrážděná, lék je z náplasti uvolňován 72 hodin (3 dny).
  • Bukální film – čtvereček o velikosti cca 1 až 2 cm, který se přilepí do úst na sliznici tváře, kde se po 15 -30 minutách rozpustí. Dle potřeby lze použít více filmů najednou. Další nejdříve po 4 hodinách
  • Bukální tablety – vkládají se do úst mezi dáseň a tvář, kde se do 30 minut rozpustí
  • Sublinguální tablety – vkládají se pod jazyk
  • Nosní sprej

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Fentanyl může zhoršit duševní a/nebo tělesné schopnosti potřebné k výkonu potenciálně nebezpečných úkolů, jako je řízení nebo obsluha strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.