flurbiprofen (účinná látka)

Lék ze skupiny krční léčiva

Mechanismus účinku léku

  • Flurbiprofen je nesteroidní antiflogistikum (protizánětlivý lék) se silným analgetickým, antipyretickým a antiflogistickým účinkem. Jeho terapeutický účinek je pravděpodobně založen na schopnosti inhibovat syntézu prostaglandinů.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Zmírnění bolesti a otoků u zánětlivých a infekčních onemocnění dutiny ústní a hltanu

Způsob užívání léku

  • Pastilky rozpouštěné v ústech, maximálně pětkrát denně
  • Pastilku je nutno během rozpouštění v ústech stále přemisťovat, aby se zabránilo místnímu podráždění sliznice
  • Sprej se nastříká dozadu do krku, jedna dávka = 3 stříknutí, maximálně pětkrát denně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.