fotopenické ložisko

Fotopenické, "studené" ložisko je ložisko, které se nezobrazuje při vyšetření pomocí radioizotopů (např. pozitronová emisní tomografie [PET], scintigrafie), při nichž se podaná látka hromadí v některých tkáních nebo ložiscích, které pak na snímku "svítí" nebo se označují jako "horká". Jedná se o popis obrazu, nikoli o diagnózu.