scintigrafie

Jedná se o vyšetření pomocí látek značených radioizotopem, které se podají do žíly. Používá se látka, která se v daném orgánu nebo nádoru hromadí. Přístroj (gamakamera) pak měří množství radioaktivity (gama záření) nad jednotlivými oblastmi těla. Radioaktivní látky pro scintigrafii mají velmi krátký poločas rozpadu, to znamená, že se velice rychle rozpadají, a podává se velmi malé množství – nemocný není zářením nijak ohrožen a neohrožuje ani své okolí.
  • Scintigrafie skeletu
    Jde o vyšetření běžně prováděné vyšetření u všech nádorových onemocnění s rizikem postižení kostí (zejm. karcinom prsu, plic, prostaty).
    Scintigrafie skeletu je pozitivní i při zánětu či úrazu kosti. Při nemoci zvané mnohočetný myelom či histiocytóza však může být scintigrafie negativní i při odbourávání kosti.