scintigrafie

Scintigrafie je vyšetření pomocí látek značených radioaktivní izotopem, který emituje gama paprsky, ty jsou detekovány gamakamerou, ve které se průchod gama paprsku projeví světelným zábleskem (odtud název – latinsky scintilla = jiskra). Výstupem je plošný obraz (podobně jako na rentgenu)

V onkologii se provádí především scintigrafie skeletu při nádorech s vysokým rizikem metastáz do kostí (např. karcinom prsu, karcinom prostaty, některé karcinomy plic), scintigrafii s galiem (67Ga) lze využít k detekci viabilních nádorových buněk (lymfomy, nádory hlavy a krku, melanom aj.) 

Na obdobném principu pracuje jednofotonová emisní výpočetní tomografie (Single-Photon Emission Computed Tomography, SPECT), záření se však detekuje z více směrů a podobně jako v případě CT jsou zobrazovány příčné vrstvy těla nebo 3D obraz. Podobně jako PET/CT je k dispozici i SPECT/CT, v němž CT zobrazuje anatomické struktury, a do nich se promítají ložiska detekována SPECT, které je tak možno přesně lokalizovat.