furosemid (účinná látka)

Lék ze skupiny diuretika (močopudné léky) s vysokým účinkem

Mechanismus účinku léku

  • Furosemid brání zpětnému vstřebávání sodíku, draslíku a chloridů a tím i vody a dalších iontů. Výsledkem je zvýšené vylučování těchto elektrolytů s vodou.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Zvýšení tvorby moči při srdeční nedostatečnosti a s tím spojenými obtížemi (otoky, dušnost)
  • Zvýšení tvorby moči při vysoké dávce cyklofosfamidu

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy jednou až čtyřikrát denně (dle aktuálního stavu a potřeby)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Furosemid může i v doporučeném dávkování negativně ovlivnit reakční schopnost osob při řízení motorových vozidel a při obsluze strojů. To platí ve zvýšené míře v kombinaci s alkoholem

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.