Gleasonovo skóre

Gleasonovo skóre je sytém hodnotící stupeň diferenciace nádorů prostaty

U nádorů jsou hodnoceny mikroskopické charakteristiky a stanoven histopatologický stupeň diferenciace.

Při histologickém vyšetření biopsie prostaty je podobně hodnocena diferenciace nádoru na stupnici 1 -5. Gleasonovo skóre je součet dvou nejhorších hodnocení několika bioptických vzorků, může nabývat hodnot 2-10. Nízké hodnoty skóre jsou spojeny s příznivějším chováním nádoru.