haloperidol (účinná látka)

Lék ze skupiny antipsychotika, neuroleptika

Mechanismus účinku léku

  • Haloperidol působí jako antagonista centrálních a periferních dopaminových receptorů. Má také určitý anticholinergní účinek a váže se na opioidní receptory.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence a léčba nevolnosti a zvracení při chemoterapii, radioterapii a léčbě bolesti opioidními analgetiky nebo z jiných příčin
  • Úzkost a deprese, delirium

Způsob užívání léku

  • Tablety nebo kapky užívané ústy
  • Nitrosvalová injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Může se objevit jistý stupeň sedace nebo poruchy pozornosti, během léčby by pacient neměl nepodnikat aktivity vyžadující ostražitost, jako je řízení nebo obsluha strojů.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.