histamin-dihydrochlorid (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny imunostimulancia

Mechanismus účinku léku

  • Histamin-dihydrochlorid se užívá v kombinaci s interleukinem 2, léčba indukuje zničení reziduálních nádorových buněk buňkami imunitního systému

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce pomalu podávaná (5 – 15 minut) denně 3 týdny, pak přestávka 3 týdny nebo 6 týdnů

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Podání přípravku může způsobit hypotenzi, a tím točení hlavy, závratě a rozmazané vidění. Pacienti by neměli řídit ani obsluhovat přístroje nebo stroje nejméně 1 hodinu po podání injekce přípravku

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.