subfebrilie / febrilie

Subfebrilie (zvýšená teplota) je zvýšení tělesné teploty na 37 až 38 °C (měřeno v podpaží), vyšší teplota je febrilie (horečka).

Zvýšením tělesné teploty může organismus reagovat na různé patologické stavy, např. běžné virové nebo bakteriální infekce.

Zvýšená teplota / horečka v souvislosti s nádorovým onemocněním např.:

  • febrilní neutropenie – horečka (bez známek infekce) při neutropenii (snížení počtu neutrofilů) je důsledkem chemoterapie.
  • rozpadová teplota – vzniká při rozpadu tkáně, např. při úrazu, ale též při rozpadu nádoru v důsledku léčby nebo ischemie
  • příznak nádoru – viz např. B příznaky u lymfomů

Pacient se zvýšenou teplotou / horečkou trvající déle než 3 týdny, aniž je znám její původ (etiologie), by měl navštívit lékaře