hydromorfon (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Hydromorfon je opiátový agonista (souhlasně působící) bez antagonistické aktivity. Hydromorfon a příbuzné opiáty mají největší účinek na centrální nervový systém a střevní trakt. Účinky jsou zejména analgetické, anxiolytické, antitusické a sedativní. Dále se může vyskytnout ospalost, změny nálady, respirační deprese, snížení střevní motility, nevolnost, zvracení a změny v endokrinním a autonomním nervovém systému.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba silné bolesti
  • Paliativní léčba nezvladatelné dušnosti

Způsob užívání léku

  • Tobolky s prodlouženým uvolňováním užívané ústy nejméně každých 12 hodin. Tobolky je nutno polknout celé.

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Hydromorfon může ovlivnit schopnost řídit motorová vozidla a obsluhovat stroje. Toto je zejména pravděpodobné na začátku léčby hydromorfonem, při zvýšení dávky nebo změně léku, nebo pokud je hydromorfon kombinován s dalšími látkami ovlivňujícími CNS. Pacienti stabilizovaní na určité dávce, nemusí být již nadále omezováni. Pacienti by se proto měli poradit se svým lékařem, zda řízení či obsluhu strojů povolí

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.