interferon alfa-2a (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny interferony imunomodulační cytokiny

 Mechanismus účinku léku

  • Interferony jsou přirozené látky (cytokiny) ovlivňující imunitní systém. Interferon alfa-2a je rekombinantní interferon. Detailní mechanizmus protinádorového působení není dosud znám. V lidských nádorových buňkách, na něž interferon alfa-2a působil, jsou popisovány nejrůznější změny: u buněk dochází k významnému poklesu syntézy DNA a RNA i proteinů.

Registrované indikace

Dle doporučení ČOS (Modrá kniha) může být lék použit u některých nádorů ze skupiny:

 Způsob užívání léku

  • Podkožní injekce podávaná denně nebo třikrát týdně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Interferon může v závislosti na dávce léčebném režimu a individuální citlivosti ovlivňovat rychlost reakce a tím zhoršovat určité schopnosti např. řídit automobil obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.