Interferon alfa-2a (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny interferony, imunomodulační cytokiny

 Mechanismus účinku léku

Interferony jsou přirozené látky (cytokiny) ovlivňující imunitní systém. Interferon alfa-2a je rekombinantní interferon. Detailní mechanizmus protinádorového působení není dosud znám. V lidských nádorových buňkách, na něž interferon alfa-2a působil, jsou popisovány nejrůznější změny: u buněk, dochází k významnému poklesu syntézy DNA, RNA i proteinů.

Registrované indikace

 • Melanom
 • Karcinom ledviny
 • Folikulární lymfomy
 • Kožní T-buněčný lymfom
 • Chronická myeloidní leukémie (CML)
 • Trichocelulární leukémie.
 • Chronická hepatitida B a C

 Způsob užívání léku

 • Podkožní injekce podávaná denně nebo třikrát týdně

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

Interferon může v závislosti na dávce, léčebném režimu a individuální citlivosti ovlivňovat rychlost reakce, a tím zhoršovat určité schopnosti, např. řídit automobil, obsluhovat stroje,

Informace o léku na informačním portálu SÚKL pro veřejnost

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku, včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby, nežádoucí účinky, informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL, je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je „Souhrn informací o přípravku“ určený odborníkům)

Užití léku v léčbě nádorových onemocnění dle doporučení ČOS (Modrá kniha)

(určeno odborníkům)

 • Zhoubné novotvary kůže (C43-44)
 • Zhoubný novotvar ledviny (C64)
 • Zhoubný novotvar bez určení lokalizace (C80)
 • Zhoubné novotvary lymfatických tkání (C81-86)
 • Neuroendokrinní nádory