cytokiny

Cytokiny jsou signální proteiny produkovány buňkami imunitního systému, působí na jiné buňky. Regulují a koordinují aktivitu dalších imunitních buněk. Některé cytokiny (např. interferony, interleukiny) se využívají k léčbě některých hematologických nádorů, melanomu, nádorů nadledvin.

K cytokinům se řádí též faktor stimulující granulocytární kolonie (G-CSF) nebo erytropoetin