jodid (131I) sodný (účinná látka)

Lék ze skupiny terapeutická radiofarmaka - sloučeniny jodu-(131I)

Mechanismus účinku léku

  • Štítná žláza a některé její nádory (včetně metastáz) aktivně vychytávají jod z krve. Koncentrace podaného radioizotopu je tak v nádoru nebo metastázách vyšší než v jiných tkáních a dlouhodobě zde přetrvává. 131I emituje záření beta s dosahem asi 0,5 cm a záření gama.

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy
  • Nitrožilní injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Tento přípravek nemá žádný vliv na schopnost řídit nebo obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.