kalcifikace, mikrokalcifikace

Ve tkáních může za určitých okolností docházet k ukládání vápníku (kalcia), tento proces nazýváme kalcifikací. Např. při ateroskleróze dochází ke kalcifikaci plátů ve stěně cév, taková céva je tuhá a křehká.

Protože vápník pohlcuje rentgenové paprsky více než tkáň, jsou kalcifikace dobře patrné na rentgenových snímcích.

V případě mikrokalcifikací (velice malých ložisek kalcifikace) zjištěných na rentgenu prsu (mamografii) je vždy vysloveno podezření na nádorové onemocnění, které je nutno vyloučit dalším vyšetřením (biopsií)