kvetiapin (účinná látka)

Lék ze skupiny antipsychotika neuroleptika

Mechanismus účinku léku

  • Kvetiapin a jeho aktivní metabolit reagují s celou řadou neurotransmiterových (přenos nervových signálů) receptorů.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba nespavosti
  • Léčba deliria

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety užívané ústy
  • Užívá se nezávisle na jídle

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Vzhledem ke svým primárním účinkům na centrální nervový systém může mít kvetiapin vliv na aktivity, které vyžadují pozornost. Pacienti by neměli řídit ani ovládat stroje do té doby, než se projeví jejich individuální odpověď na léčbu

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.