kyselina salicylová + močovina (účinné látky)

Lék ze skupiny emoliencia a protektiva (změkčující a ochranné látky)

Mechanismus účinku léku

  • Kyselina salicylová působí antimikrobiálně a okyseluje prostředí, močovina je přirozený hydratační faktor rohové vrstvy epidermis (povrchové vrstvy kůže) a ovlivňuje vazbu vody na intracelulární proteiny, keratin nerozpouští, ale změkčuje (resp. maceruje). Vzájemnou kombinací obou látek se docílí nízké dávkování, čímž se redukuje riziko systémových nežádoucích účinků kyseliny salicylové

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Mast se nanáší dvakrát denně na postižená místa

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Přípravek nemá žádný nebo má zanedbatelný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.