léčba kurativní (radikální)

Cílem kurativní (latinské curatio = léčení) léčby je vyléčení pacienta.

Vyléčení lze docílit "běžnou" léčbou s minimem nežádoucích účinků, mnohdy je však nutná radikální (agresivní) léčba, např. kombinace radioterapie s chemoterapií, což může mít řadu nepříznivých účinků nebo trvalých následků.

K nejradikálnějším postupům patří například mutilující chirurgický zákrok, vysokodávkovaná terapie nebo celotělové ozáření s následnou transplantací krvetvorných buněk.