vysokodávkovaná terapie

Dávka léků, popřípadě dávka záření, kterou je nemocnému možno podat, je omezena nežádoucími účinky léčby, taková dávka však nemusí dostačovat ke zničení nádoru. Mezi nejdůležitější nežádoucí účinky patří útlum krvetvorby (viz krevní obraz).

Při léčbě některých hematologických nebo solidních nádorů se používají vysoké dávky chemoterapie (popřípadě celotělové ozáření), kromě nádorových buněk jsou ale zcela zničeny i krvetvorné buňky, které je nutno nahradit transplantací.

.