celotělové ozáření

Ozáření celého těla na lineárním urychlovači je speciální metoda radioterapie. Provádí se jako součást léčby některých hematologických nádorů (některé leukémie, lymfomy, myelom) před transplantací krvetvorných buněk. Cílem je zničení citlivých nádorových buněk a současně i zničení "normálních" imunitních buněk, které by útočily na buňky transplantované. Ve srovnání s ozářením nádorového ložiska se používá nižší dávka, protože je však ozářeno celé tělo, bez následné transplantace by i tato dávka byla smrtelná.