mastektomie

Odstranění celého prsu. Pokud to situace dovolí, provádí se odstranění části prsu - kvadrantektomie, segmentektomie (konzervativní operace, prs zachovávající operace). Protože je nutné odstranění dostatečného lemu zdravé tkáně kolem nádoru a pooperační ozáření prsu, je konzervativní operace vhodná pouze tehdy, pokud:
  • nádor není příliš velký
  • prs není příliš malý (protože odstranění nádoru s dostatečným lemem je rovno odstranění (téměř) celého prsu
  • prs není příliš velký, protože pooperační ozáření velkého prsu bývá obtížné.


nadřazený termín: chirurgická léčba