operace prsu

Chirurgické odstranění karcinomu prsu je základem léčby tohoto onemocnění. V době, kdy byla operace jedinou léčbou, existovala představa, že je nutné odstranit nejen prs, ale i široké okolí. Nověji je operace jen jednou složkou komplexní léčby a její rozsah se dle možnosti zmenšuje. Dle rozsahu odstraněné tkáně operace dělím na:

  • Radikální (Halstedova) mastektomie, při které je odstraněn nejen celý prs (ablace prsu), ale i hrudní sval pod prsem. Tuto operaci zavedl na konci 19. století Halsted, dnes se provádějí méně radikální výkony
  • Modifikovaná radikální mastektomie – odstraněn je celý prs a fascie (povrchová blána) svalu
  • Prostá mastektomie – odstraněn je celý prs
  • Subkutánní (podkožní) mastektomie – odstraněna tkáň prsu včetně dvorce (areoly) a bradavky (mammily), ponechána je kůže prsu. Tato operace je možná ve specifických případech.
  • Sanační mastektomie – provádí se u velkých nádorů s rozsáhlým postižením kůže (exulcerací)
  • Operace menšího rozsahu (prs zachovávající, prs šetřící, konzervativní operace), vhodnost takové operace se zvažuje individuálně podle řady kritérií
    • kvadrantektomie – odstranění čtvrtiny prsu
    • lumpektomie, segmentektomie – odstranění nádorového ložiska s dostatečným lemem zdravé tkáně

Souběžně se prování různě rozsáhlý výkon na uzlinách v podpaží (axile) nebo alespoň vyšetření sentinelové uzliny

Podívejte se na video Operace prsu na webu MojeMedicina.cz