metamizol (účinná látka)

Lék ze skupiny analgetika a antipyretika

Mechanismus účinku léku

  • Metamizol je nenávykové pyrazolové analgetikum s analgetickými, antipyretickými a spasmolytickými účinky. Mechanizmus účinku není zcela objasněn. Některá data naznačují, že metamizol a jeho hlavní metabolit mohou mít kombinovaný centrální a periferní způsob účinku.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Silná akutní nebo chronická bolest včetně kolikovité bolesti
  • Horečka neodpovídající na jinou léčbu.

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety nebo kapky k nakapání do vody užívané ústy, maximálně 8 x 500 mg za den
  • Nitrosvalová nebo nitrožilní injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Při doporučených dávkách metamizolu není ovlivněna pacientova schopnost reagovat a soustředit se

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.