metyl-aminolevulát (účinná látka)

Lék ze skupiny fotosenzitizéry používané při fotodynamické terapii

Mechanismus účinku léku

  • Porfyriny jsou látky, které po ozáření světlem reagují s kyslíkem za vzniku vysoce reaktivních radikálů, které poškozují buněčné struktury, zejména mitochondrie. Při podání metyl-aminolevulinátu se v buňkách léčených kožních lézí akumulují porfyriny. Postižená oblast je následně ozářena umělým nebo denním světlem. Takto lze léčit jen velmi tenké léze

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Krém nanesený na postiženou kůži. Oblast se na 3 hodiny překryje obvazem a následně osvítí

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Není relevantní.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.