metoklopramid (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii funkčních poruch trávicího traktu, prokinetika, antagonisté dopaminových receptorů.

Mechanismus účinku léku

  • Efekt je zprostředkován prostřednictvím centra v mozku; současně se však uplatňuje také periferní mechanizmus účinku, a to aktivací postgangliových cholinergních receptorů a možná též inhibicí dopaminových receptorů žaludku a tenkého střeva.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Prevence a léčba nevolnosti a zvracení při chemoterapii, radioterapii a léčbě bolesti opioidními analgetiky nebo z jiných příčin
  • Nechutenství při časném pocitu sytosti při zpomaleném vyprazdňování žaludku

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy jednou až třikrát denně
  • Nitrosvalová nebo nitrožilní injekce

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Metoklopramid může způsobit ospalost, závrať, dyskinezi (porucha koordinace) a dystonii, které mohou ovlivnit vidění a mohou také narušit schopnost řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.