mitotan (účinná látka)

Protinádorový lék ze skupiny cytostatika

Mechanismus účinku léku

  • Mitotan je látka s cytotoxickým účinkem na nadledviny, potlačuje tvorbu hormonů v kůře nadledvin a mění metabolismus steroidů v jiných tkáních. Biochemický mechanismus jeho působení není znám

Registrované indikace

Způsob užívání léku

  • Tablety užívané ústy

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Mitotan má výrazný vliv na schopnost řídit a obsluhovat stroje, při léčbě se nesmí řídit ani obsluhovat stroje

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.