nadledviny

Nadledvina (glandula suprarenalis, glandula adrenalis) je párová žláza nasedající na horní póly obou ledvin. Anatomicky i funkčně se dělí na kůru (cortex), ve které se vytvářejí životně důležité hormony (kortikoidy), a dřeň (medulla) produkující například adrenalin.

Nádory nadledvin jsou relativně vzácné - v kůře se jedná o nezhoubné adrenokortikální adenomy, méně častý je karcinom kůry nadledvin (adenoma / adenocarcinoma glandulae suprarenalis). Nádory kůry mohou vylučovat nadměrné množství hormonů, normálně nadledvinami produkovaných, což se může projevit jako Cushingův syndrom (zvýšení hmotnosti s ukládáním tuku zejména v obličeji, na krku a břiše, změny nálad, vysoký krevní tlak, sexuální poruchy).

Ve dřeni vzniká feochromocytom, který může mít i zhoubný charakter. Zpravidla uvolňuje velké množství hormonů (adrenalin, noradrenalin, dopamin), což je doprovázeno zvýšením krevního tlaku, poruchami srdečního rytmu, bolestmi hlavy, hubnutím apod. K diagnóze přispívá stanovení přítomnosti hormonů a jejich metabolitu – kyseliny vanilmandlové v moči.

Značky: D35.0 (Nezhoubný novotvar nadledviny), C74.0 (Zhoubný novotvar nadledviny – kůra), C74.1 (Zhoubný novotvar nadledviny – dřeň), C74.9 (Zhoubný novotvar nadledviny – nerozlišeno)