morfin (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Silný analgetický účinek morfinu je podmíněn agonistickým působením na opioidní receptory v mozkové kůře a dalších oblastech mozku. Morfin vlivem na CNS výrazně tlumí akutní a chronickou bolest, způsobuje psychomotorický útlum, celkovou uvolněnost a euforii. Morfin tlumí dechový objem i frekvenci, snižuje citlivost dýchacího centra na CO2, snižuje pohyblivost střeva, důsledkem úporná zácpa.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Léčba silné bolesti
  • Paliativní léčba nezvladatelné dušnosti

Způsob užívání léku

  • Nitrosvalová nebo podkožní injekce dle potřeby až šestkrát denně
  • Pomalá nitrožilní injekce (při potřebě rychlého nástupu účinku)
  • Potahované tablety užívané ústy každé 4 hodiny
  • Tablety s prodlouženým uvolňováním užívané ústy každých 12 hodin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Morfin nepříznivě ovlivňuje pozornost koordinaci pohybů a odpovědné rozhodování, při řízení motorových vozidel a obsluze strojů

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.