netupitant + palonosetron (účinné látky)

▼Lék ze skupiny antiemetika antagonisté serotoninových 5HT3 receptorů ("setrony")

Mechanismus účinku léku

  • Přesný mechanismus není znám. Cytostatika a radioterapie mohou způsobit uvolnění serotoninu (5-hydroxytriptaminu – 5HT) v tenkém střevě. 5HT aktivuje receptory 5HT3 na buňkách nervus vagus (bloudivý nerv) ve střevě a současně chemorecepční centrum v mozku. Tím je aktivováno centrum pro zvracení v jiné části mozku.
  • Setrony blokují receptory 5HT3 a inaktivují tento mechanismus.
  • Oddálené zvracení souvisí s neurokininem 1 (NK1) / substancí P. Netupitant blokuje receptory NK1 a brání pozdnímu zvracení

Použití léku u onkologických pacientů

Způsob užívání léku

  • Tvrdá tobolka užitá ústy hodinu před chemoterapií. Účinek je dlouhodobý
  • Užívá se nezávisle na jídle, tobolky se polykají vcelku

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Lék může navozovat závrať ospalost nebo únavu, při těchto projevech by pacienti neměli neřídit nebo neobsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.), podmínkách  úhrady apod.
▼Přípravky označené tímto symbolem podléhají dalšímu sledování. To umožní rychlé získání nových informací o bezpečnosti. Můžete přispět tím, že nahlásíte jakékoli nežádoucí účinky, které se u Vás vyskytnou Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (nahlásit nežádoucí účinek).