omeprazol (účinná látka)

Lék ze skupiny léčiva k terapii peptického vředu a refluxní choroby jícnu, inhibitory protonové pumpy

Mechanismus účinku léku

  • Omeprazol snižuje vysoce selektivním mechanismem sekreci žaludeční kyseliny, je specifickým inhibitorem protonové pumpy v buňce žaludeční sliznice.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Snížení rizika vzniku žaludečního vředu při dlouhodobé léčbě nesteroidní analgetiky (ibuprofen, diklofenak, naproxen, indometacin)
  • Nevolnost a zvracení při podráždění žaludku

Způsob užívání léku

  • Tobolky užívané ústy jednou denně.
  • Nitrožilní infúze 30 minut
  • Během léčby omeprazolem se nemají užívat přípravky obsahující třezalku tečkovanou (může snižovat účinnost léku)

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Mohou se objevit nežádoucí účinky jako závratě a zrakové poruchy. Pokud se objeví, pacienti by neměli řídit a obsluhovat stroje.

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.