onkologie

Klinická onkologie* je obor který se zabývá prevencí a diagnostikou zhoubných (maligních) nádorů a jejich medikamentózní léčbou (chemoterapie, hormonální léčba, cílená (biologická) léčba, podpůrná léčba apod.)

Komplexní léčba nádorů zahrnuje i radioterapii a chirurgii. Na léčbu některých nádorů se specializují podobory jako např. onkogynekologie, uroonkologie ap.

Klinický onkolog je lékař v oboru klinické onkologie

*původ slova je v řeckém onkos = krab, nádor, když slovo rakovina (karcinom) je odvozeno z řeckého karkinos = rak, Hippokrates (460 – ca 377 př. n. l.) popsal nádor jako "dlouhé výběžky" podobné račím nohám