oxykodon (účinná látka)

Lék ze skupiny opioidní analgetika (anodyna)

Mechanismus účinku léku

  • Oxykodon vykazuje afinitu k opioidním receptorům v mozku a míše. Na těchto receptorech působí jako opioidní agonista bez antagonistického účinku. Terapeutický účinek je hlavně analgetický a sedativní.

Použití léku u onkologických pacientů

  • Silné bolesti, které lze odpovídajícím způsobem zvládat pouze pomocí opioidních analgetik

Způsob užívání léku

  • Potahované tablety s prodlouženým uvolňováním užívané ústy každých 12 hodin

Účinky na schopnost řídit a obsluhovat stroje

  • Oxykodon může snížit bdělost a schopnost reagovat do takové míry, že schopnost řídit a obsluhovat stroje je ovlivněna nebo zcela zaniká. Při ustálené léčbě není obecný zákaz řízení vozidel nezbytný

Informace o léku na informačním portálu Státního ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL)

Na této stránce jsou podrobné informace o přípravku včetně podrobné informace o indikacích (přesný typ a stádium onemocnění, kombinace s jinými léčivy, linie léčby nežádoucí účinky, apod.). Tyto informace najdete v příbalovém informačním letáku/příbalové informaci (pdf dokument pod zkratkou PIL je zpravidla na konci obsáhlejšího dokumentu, v jehož úvodu je "Souhrn informací o přípravku" určený odborníkům). U jednotlivých přípravků je též informace, pro jaké typy onemocnění a za jakých podmínek je přípravek hrazen.